Thor Hernes
Assisterende lagleder- Reise
Nasjonalitet
Norsk